น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซอลนิคทำให้เราติดนิโคตินมากยิ่งขึ้นจริงหรือไม่

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซอลนิคทำให้เราติดนิโคตินมากยิ่งขึ้นจริงหรือไม่

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซอลนิค ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นจาก Juul Labs ซึ่งเป็นบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าเจ้าหนึ่ง เนื่องจากจุดเด่นของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซอล นิโคติน คือ มีปริมาณนิโคตินสูงกว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบ ฟรีเบส อยู่มากและทำให้รางการผู้สูบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซอลนิค สามารถดูดซึมและรับนิโคตินในปริมาณที่มากอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น จึงเป็นข้อสงสัยของผู้ใช้งานหรือผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า และผู้คนที่เกี่ยวข้องมากมาย ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบ ซอลนิโคติน นั้นจะเป็นสาเหตุให้ตัวผู้เสพติดนิโคตินมากขึ้นหรือไม่

ผู้เชี่ยวชาญด้านนิโคติน ซึ่งเป็นนักประสาทวิทยาและนักเภสัชวิทยากล่าวไว้ว่าความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบ ฟรีเบส คือ ทำให้ผู้สูบสามารถบริโภคนิโคตินได้มากขึ้นในการสูบแต่ละพัฟ หรือแต่ละคำเท่านั้น เนื่องจากมีการลดความหยาบกระด้างของตัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าของซอลนิค ที่ลดลง ทำให้สูบง่ายขึ้น นุ่มนวลขึ้น ไม่ให้ความรู้สึกกระแทกคอ ซึ่งคุณสมบัติของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซอลนิค นี้ ทำให้ความสามารถในการบริโภคนิโคติน มีแนวโน้มที่จะเพิ่มโอกาสในการเสพติดมากขึ้น แต่เกิดจากปริมาณที่บริโภคหรือตัวผู้สูบเองมากกว่า ไม่ใช่เพราะส่วนผสมของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซอลนิค อีกทั้งยังมีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซอลนิค จำนวนมากที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้โดยไม่เกิดอาการใด ๆ

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาซอลนิคมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง

ข้อดีของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบซอลนิค

1.โดยส่วนใหญ่แล้วบุหรี่ไฟฟ้า pod system หรือ อุปกรณ์ที่ใช้กับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซอลนิค นั้นจะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ความสะดวกสบายในการใช้งาน ดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซอลนิค ได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องตั้งค่าการจ่ายไฟที่เหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนคอยล์

2.ความเข้มข้นของนิโคตินที่สูงขึ้นในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซอลนิค ทำให้ผู้สูบสามารถลดปริมาณในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละครั้งลงได้ จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลายคำเพื่อให้ได้ปริมาณนิโคตินที่เพียงพอต่อความพึงพอใจของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า ก็สามารถลดจำนวนคำในการสูบแต่ละครั้งเหลือเพียงไม่กี่คำ และยังทำให้ผู้ติดการสูบบุหรี่ สามารถใช้เป็นตัวช่วยในการลดพฤติกรรมในการสูบบุหรี่ลงได้

3.เนื่องจากน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซอลนิค มีส่วนผสมของกรดเบนโซอิกจึงทำให้ตัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า มีความเสถียรมากกว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ฟรีเบส จึงทำให้มีอายุการเก็บรักษาที่นานกว่าน้ำยา ฟรีเบส

4.สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มีกำลังในการจ่ายไฟต่ำได้ ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้จะมีราคาที่ถูกกว่า ไม่จำเป็นต้องซื้อบุหรี่ไฟฟ้าที่สามารถจ่ายไฟสูงๆที่มีราคาแพงกว่า

5.มีความคุ้มค่ากับการใช้งานในระยะยาวมีราคาค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการสูบบุหรี่แบบทั่วไปและถูกกว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแบบ mod

บทสรุปของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซอลนิค

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซอลนิคทำให้เราติดนิโคตินมากยิ่งขึ้นจริงหรือไม่

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซอลนิค ให้ความรู้สึกในการสูบที่นุ่มนวล ไม่ดุดันเกินไป เนื่องจากในส่วนผสม ที่ใช้กับบุหรี่ไฟฟ้า pod system มีการเติมกรดเบนโซอิกเข้าด้วย เพื่อช่วยลดความกระด้างของนิโคตินลง

ks lumina gift set vip box4 premuim