คำแนะนำเกี่ยวกับ ถ่านบุหรี่ไฟฟ้า แบบ 18650

คำแนะนำเกี่ยวกับ ถ่านบุหรี่ไฟฟ้า แบบ 18650

           การเลือกซื้อถ่านสำหรับ บุหรี่ไฟฟ้า ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เราจึงได้ทำรีวิวการเลือกซื้อถ่านบุหรี่ไฟฟ้า 18650 ไว้ในบทความนี้แล้ว  6 อันดับ ถ่านบุหรี่ไฟฟ้า 18650 ที่ดีที่สุด หากหลังจากคุณได้ถ่านบุหรี่ไฟฟ้าที่ดีที่สุดแล้วยังมีเรื่องของการเก็บรักษา ถ่านบุหรี่ไฟฟ้า และคำแนะนำเพิ่มเติมอื่น ๆ อยู่อีก การเก็บถ่ายบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในที่ปลอดภัย ไม่ควรทิ้งถ่าน 18650 ไว้ในที่โล่งซึ่งมีโอกาสที่จะกระแทกหรือเสียหายได้ เก็บถ่ายของคุณไว้ใน vape mod เสมอ ไม่ปล่อยป้องกันหรือในบรรจุภัณฑ์ที่แถมมา และ ห้ามพกถ่าน 18650 ไว้ในกระเป๋าหลวม ๆ สิ่งสำคัญที่สุด คือ ห้ามใช้ถ่าน 18650 สัมผัสกับโลหะนอกเหนือจากจุดเชื่อมต่อภายใน vape mod มิฉะนั้นคุณอาจเสี่ยงต่อการลัดวงจรของถ่าน และเกิดการระเบิดได้ ด้วยเหตุผลข้างต้น อย่าใช้ถ่านเมื่อปลอกขาดหรือเสีหาย เนื่องจากถ่านมีโอกาสเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้  การลัดวงจรของถ่าน หมายความว่า ขณะนี้มีความจุลดลงอย่างมาก ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดแบตเตอรี่ที่ชอร์ตอาจเกิดความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจเป็นอันตรายได้

ความจุของถ่านบุหรี่ไฟฟ้าและกระแสไฟ

           เมื่อดูที่ถ่าน 18650 ในส่วนข้อมูลจำเพาะที่สำคัญที่สุดสองประการที่ต้องพิจารณาคือ ความจุของถ่ายและการจ่ายไฟ ความจุจะวัดเป็นมิลลิแอมป์ชั่วโมงและสามารถอ่านเป็นค่าที่อ่านได้ว่าแบตเตอรี่สามารถเก็บประจุได้มากน้อยเพียงใด โดยวัดจาก mAh  ในทางกลับกัน แอมแปร์คือ ระดับของ กระแส ที่ถ่านสามารถผ่านได้ในแง่ของ กำลังขับที่สูง โดยปกติจะวัดด้วย A  ส่วนใหญ่แต่ไม่ทั้งหมด สายสูบมักจะให้คุณค่ากับ mAh ที่สูงขึ้น เนื่องจากยิ่งคุณมี mAh มากเท่าไหร่ ถ่านก็จะยิ่งมีอายุการใช้งานนานขึ้นก่อนที่จะต้องชาร์จใหม่ อย่างไรก็ตาม สายสูบที่ใช้อุปกรณ์ที่มีกำลังวัตต์สูงมากอาจสนใจคะแนน A ที่สูงมากกว่า เนื่องจากแบตเตอรี่เหล่านี้จะสามารถปล่อยไฟที่แรงกว่าได้ หากคุณจะใช้ vape mod ของคุณที่กำลังวัตต์เกิน 100W มีแนวโน้มว่ะต้องการแบตเตอรี่ที่มี mAh น้อยกว่าเล็กน้อยและ A มากกว่าเล็กน้อย เนื่องจากในขณะที่แบตเตอรี่มีแนวโน้มที่จะหมด ค่อนข้างเร็วกว่า คุณจึงวางใจได้ว่าแบตเตอรี่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้กับไฟแรง ๆ ได้

การเพิ่มไฟของบุหรี่ไฟฟ้า

คำแนะนำเกี่ยวกับ ถ่านบุหรี่ไฟฟ้า แบบ 18650

          หากคุณต้องการใช้วัตต์ที่สูงกว่ามากกว่านี้สำหรับสายควัน คุณอาจต้องการใช้ Molicel P26A แทน เนื่องจากจะสามารถปล่อยไฟได้แรงกว่า ถ่านคู่

           Vape mod ส่วนมากต้องใช้ถ่าน 18650 สองก้อนในการทำงาน และกฎทั่วไปสำหรับการใช้ถ่านคู่ คือ ซื้อเป็นคู่ เพื่อใช้กับ Vape mod ซึ่งหมายถึงการซื้อถ่านที่เหมือนกันสองก้อน จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าถ่านถูกใช้พร้อมกันเสมอ เก็บไว้ด้วยกัน ชาร์จด้วยกัน ใช้ด้วยกัน เป็นการดีที่คุณไม่ต้องการใช้ถ่านก้อนเดียวมากกว่าอีกก้อนหนึ่งหรือใช้ถ่านที่แตกต่างกันสองก้อนร่วมกัน เนื่องจาก vape mod ของคุณจะสับสนเมื่อพยายามอ่านค่า

         ตัวอย่างเช่น หากคุณพยายามใช้ถ่านที่แตกต่างกันสองก้อนใน บุหรี่ไฟฟ้า vape mod ของคุณ ก้อนหนึ่งมีความจุ 2500mAh และอีกก้อนอยู่ที่ 3000mAh mod มีแนวโน้มที่จะใช้การอ่านค่าที่ต่ำกว่าเป็นแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนและพลังงานจะถูกดึงออกมาไม่เท่ากัน