ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จ่อเก็บ ภาษีบุหรี่ไฟฟ้า

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จ่อเก็บ ภาษีบุหรี่ไฟฟ้า

        รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติยาสูบ เตรียมเก็บ ภาษีบุหรี่ไฟฟ้า ตั้งเป้าเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า ตั้งเป้าเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งสูงกว่าบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้ซ้ำได้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน รัฐสภาสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการร้องขอให้สนับสนุนการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติยาสูบ ที่จะมีการกำหนดพิกัดภาษีใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทบุหรี่ไฟฟ้า คาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ภาษีเพิ่มเติมให้แก่รัฐบาลราว 13.8 ล้านฟรังก์สวิส หรือราว 13.8 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี โดยอัตราภาษีที่เสนอให้จัดเก็บนั้น มาจากบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้ซ้ำได้เป็น 0.20 ฟรังก์สวิตต่อมิลลิลิตรของน้ำยานิโคติน ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง ทางรัฐบาลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ตั้งเป้าให้จัดเก็บที่ 1 ฟรังก์สวิสต่อมิลลิลิตรโดยไม่คำนึงว่าเป็นน้ำยาแบบมีนิโคตินหรือไม่

การตั้งภาษีสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งให้สูงกว่าแบบใช้ซ้ำได้นั้นมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงและลองใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าได้

หน่วยงานของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีข้อกังวลเกี่ยวกับการที่บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายว่าอาจจะดึงดูดเด็กและเยาวชนได้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทั่วประเทศได้มีการลงคะแนนเสียงตัดสินให้มีการออกกฎหมายจำกัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดที่เด็กและเยาวชนอาจมองเห็นได้ เครือข่ายแพทย์เคยอ้างถึงผลการวิจัยว่าเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มจะสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น และกล่าวอ้างถึง Gateway Effects หากลองมาเปิดงานวิจัยอ่านดูดี ๆ จะเห็นว่ามีช่องโหว่เยอะมาก ตั้งแต่จำนวนกลุ่มตัวอย่างไปจนถึงขั้นตอนการวิจัย อีกทั้งผลวิจัยดังกล่าวก็ช่วยยืนยันว่าการแบนยิ่งทำให้เด็กเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าใต้ดินได้โดยไร้กฎหมายควบคุม  งานศึกษาดังกล่าวเป็นการวิจัยแบบ Longitudinal Survey ซึ่งติดตามผลผู้เข้าร่วมการศึกษา 4.3 พันคนเป็นระยะเวลา 12 เดือน มีเพียง 2.3% เป็นผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าประจำ ขณะที่ 5.1 % ยอมรับว่าเคยทดลอง แต่ด้วยสัดส่วนที่น้อยมากจึงไม่สามารถเอามาตีความได้ว่ามีนัยสำคัญต่อประชากรทั้งประเทศ อีกทั้งใช้การติดตามผลผ่านการตอบแบบสอบถามซึ่งมีข้อจำกัดด้านความเข้า

กรรมาธิการการเงินห่วงเปิดเสรีบุหรี่ไฟฟ้า หลังพบเจาะตลาดวัยรุ่น

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จ่อเก็บ ภาษีบุหรี่ไฟฟ้า

ที่รัฐสภา นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ การเงินการคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา มีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากขึ้น โดยผู้จำหน่ายตั้งใจเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ที่มีอายุ 15-19 ปี ความจริงแล้วบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยลดการสูบบุหรี่ แต่อาจทำให้ติดบุหรี่มากยิ่งขึ้น สำหรับประเทศไทยยังไม่ยอมรับมาตรา 15 ของพิธีสารที่เกี่ยวกบการรณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่  ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่า ในกระบวนการได้มีมติเรียบร้อยแล้ว แต่รออยู่ที่กระทรวงการคลัง จึงอยากเรียกร้องให้กระทรวงการคลังดูแลเรื่องนี้โดเร็ว เพื่อที่ประเทศไทยจะได้เป็นภาคีที่ลงนามในพิธีสาร มาตรา 15 ขององค์การอนามัยโลก ที่จะทำให้การรณรงค์การไม่สูบบุหรี่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ขณะนี้ผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในต่างประเทศ ได้แฝงเข้ามาในรูปแบบต่าง ๆ กมธ.บางส่วนมีข้อเสนอว่าให้เปิดเสรีทางด้านของบุหรี่ไฟฟ้าทางด้านกรมสรรพสามิตก็เสนอหาวิธีการเก็บภาษี

5 Pro kardinal