พอตไฟฟ้า แต่ละรุ่นใช้กับหัวอะไรได้บ้าง?

พอตไฟฟ้า แต่ละรุ่นใช้กับหัวอะไรได้บ้าง

                พอตไฟฟ้า แต่ละรุ่น ใช้กับหัวอะไรได้บ้าง โดย หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ในปัจจุบัน จะมีผลิตออกมาหลากหลายแบรนด์ ซึ่งออกแบบมาให้ใช้งานได้ร่วมกับ พอตไฟฟ้า ระบบปิด หรือ pod close system เปลี่ยนหัวได้ ถอดเปลี่ยนได้ง่าย ด้วยระบบแม่เหล็ก มาพร้อมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซอลนิค บรรจุภายในหัวพอต พร้อมใช้งาน มีรสชาติ ผลไม้ ขนมหวาน และ เครื่องดื่มให้เลือกมากมาย สามารถเลือกระดับ สารนิโคติน บุหรี่ไฟฟ้าได้ โดยเราจะมาแนะนำหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า รุ่นต่าง ๆ ว่าใช้งานกับพอตไฟฟ้า รุ่นไหนได้บ้าง โดยจะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ

พอตไฟฟ้า relx ใส่หัวน้ำยาอะไรได้บ้าง

 • หัวน้ำยา relx infinity
 • หัวน้ำยา infy
 • หัวน้ำยา jues
 • หัวน้ำยา 7-11
 • หัวน้ำยา play more
 • หัวน้ำยา osir
 • หัวน้ำยา Next
 • หัวน้ำยา Seoul VMC
 • หัวน้ำยา Marbo Zero
 • หัวน้ำยา Pop up
 • หัวน้ำยา Tiktok
 • หัวน้ำยา Time
 • หัวน้ำยา Bold

              โดยหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมได้กับพอตไฟฟ้า relx ได้แก่ หัวน้ำยา ks kurve, ks pod max เพราะตัวเครื่อง relx จะใช้งานได้กับหัวน้ำยา infinity ได้ท้งหมด ยกเว้น classic หรือ ks เท่านั้น

Ks pod พอตไฟฟ้า ใส่หัวน้ำยาอะไรได้บ้าง?

                สำหรับ พอตไฟฟ้า ks จะมีรุ่น ks kurve ks kurve lite ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ หวน้ำยา infinity เพราะ ตัวเครื่อง จะใช้งานได้กับ หัวน้ำยาเฉพาะรุ่นเท่านั้น โดยจะใช้ได้กับหัวพอต ดังต่อไปนี้

 • หัวน้ำยา ks kurve
 • หัวน้ำยา ks pod max

             โดยหัวน้ำยา ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ พอตไฟฟ้า ks ได้แก่ หัวน้ำยา relx infinity , หัวน้ำยา infy , หัวน้ำยา jues , หัวน้ำยา 7-11 , หัวน้ำยา play more , หัวน้ำยา osir , หัวน้ำยา next , หัวน้ำยา seoul vmc , หัวน้ำยา marbo zero , หัวน้ำยา pop up , หัวน้ำยา tiktok , หัวน้ำยา time , หัวน้ำยา bold จะสวมใส่กับตัวเครื่อง ks ไม่ได้

Infy pod ใส่หัวน้ำยาอะไรได้บ้าง

            โดยพอตไฟฟ้า infy pod จะสามารถใช้งานกับหัวน้ำยา infinity ได้ทั้งหมด ซึ่ง จะมีหัวน้ำยาที่ใช้ได้ ดังต่อไปนี้

 • หัวน้ำยา relx infinity
 • หัวน้ำยา infy
 • หัวน้ำยา jues
 • หัวน้ำยา 7-11
 • หัวน้ำยา play more
 • หัวน้ำยา osir
 • หัวน้ำยา seoul vmc
 • หัวน้ำยา marbo zero
 • หัวน้ำยา pop up
 • หัวน้ำยา tiktok
 • หัวน้ำยา time
 • หัวน้ำยา bold

            ซึ่ง พอตไฟฟ้า infy จะใช้งานร่วมกับ หัวน้ำยา infinity ได้ทั้งหมด ยกเว้น หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ks kurve , ks pod max , relx classic จะไม่ใช้งานร่วมกันไม่ได้ หรือ อาจจะสวมใส่ได้ แต่หลุด หลวม หรือ หัวน้ำยา ใส่ได้ไม่แน่น

พอตไฟฟ้า แต่ละรุ่นใช้กับหัวอะไรได้บ้าง

Marbo Zero ใส่หัวน้ำยาอะไรได้บ้าง

             โดยพอตไฟฟ้า Marbo Zero จะสามารถใช้งาน ร่วมกับ หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า infinity ได้ทั้งหมด ซึ่ง จะมีหัวน้ำยา ที่ใช้ได้ ดังต่อไปนี้

 • หัวน้ำยา relx infinity
 • หัวน้ำยา infy
 • หัวน้ำยา jues
 • หัวน้ำยา 7-11
 • หัวน้ำยา play more
 • หัวน้ำยา osir
 • หัวน้ำยา seoul vmc
 • หัวน้ำยา marbo zero
 • หัวน้ำยา pop up
 • หัวน้ำยา tiktok
 • หัวน้ำยา time
 • หัวน้ำยา bold

                โดยตัวเครื่อง พอตไฟฟ้า Marbo Zero จะใช้งานได้กับ หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า infinity ได้ทั้งหมด ยกเว้น หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ks kurve , ks pod max, relx classic จะใช้งานร่วมกันไม่ได้ หรืออาจจะสวมใส่ได้ แต่หลวม หลุดออกง่าย หรือตัวเครื่องไม่อ่านนั้นเอง

           โดยบุหรี่ไฟฟ้า ที่จะใช้งานร่วมกับ หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าได้จะเป็นบุหรี่ไฟฟ้า ประเภท pod close system ที่ถอดเปลี่ยนหัวน้ำยาได้ เลือกใช้ได้ทั้งแบบเติมน้ำยาเอง และ หัวน้ำยาสำเร็จรูป ที่มี น้ำยาซอลนิค บรรจุภายใน