การเลือกระดับ นิโคติน อย่างไรให้เหมาะสมกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

การเลือกระดับ นิโคติน อย่างไรให้เหมาะสมกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

           หากคุณหันมาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า แทนบุหรี่มวน การเลือก ระดับนิโคติน ที่เหมาะสมในบุหรี่ไฟฟ้าของคุณเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ถ้าคุณเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วได้รับปริมาณนิโคตินไม่ถึงระดับที่คุ้นเคยเหมือนตอนใช้งานบุหรี่มวน อาจมีความเสี่ยงที่คุณจะกลับไปสูบบุหรี่มวนอีกครั้ง ดังนั้นระดับของ นิโคติน จึงสำคัญ  ความแตกต่างในการดูดซึมนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวน ผู้ใช้งานจำนวนมากเลือกความแรงของนิโคตินตามปริมาณนิโคตินในบุหรี่มวน แต่นั่นไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเนื่องจากนิโคตินในบุหรี่ทั้งสองชนิดมีการดูดซึมข้าสู่ร่างกายที่ไม่เท่ากัน โดยเฉลี่ยแล้วปริมาณนิโคตินที่พบในบุหรี่มวนอยู่ที่ประมาณ 10-14 mg และร่างกายจะดูดซึมนิโคตินได้ 1-1.5 mg ในการศึกของนักวิจัย พบว่าแม้ว่าผ่านไปหนึ่งชั่วโมง การสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ดูดซึมนิโคตินเข้ากระแสเลือดเท่ากับบุหรี่หนึ่งมวน นั่นเพราะว่าสารเคมีกว่า 4,000 ชนิด ในบุหรี่มวนนั้นมีสารบางชนิดที่ถูกออกแบบมาอย่างดี เพื่อส่งนิโคตินเข้าร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีผลต่อความแรงของนิโคตินมีด้วยกันหลัก ๆ 2 แบบดังนี้

Pod System ทั่วไป

          พอตไฟฟ้า ประเภทนี้จะใช้กำลังไฟต่ำควันไม่เยอะมาก แต่จะใช้น้ำยาที่มีความเข้มข้นของนิโคตินสูง และนิโคตินประเภทนี้จะดูดซึมเข้าร่างกายได้ไวที่สุด

Pod Mod

         พอตไฟฟ้า ประเภทนี้จะใช้กำลังไฟสูงควันเยอะ ใช้น้ำยาที่มีความเข้มข้นของนิโคตินต่ำ และนิโคตินจะดูดซึมเข้าร่างกายได้ช้ากว่า

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าสามารถกำหนดระดับความแรงของนิโคตินที่จะเลือกได้

         ปัจจัยสุดท้ายที่คุณต้องพิจารณาก่อนเลือกความแรงของนิโคตินคือนิสัยการสูบบุหรี่ของคุณ

  • ผู้สูบที่ต้องการเลิกนิโคตินโดยสิ้นเชิง
  • ผู้สูบบุหรี่เล็กน้อย 3 mg สำหรับน้ำยาฟรีเบส และ 20-25 mg สำหรับน้ำยาซอลนิค
  • ผู้สูบบุหรี่ปานกลาง 6 mg สำหรับน้ำยาฟรีเบส และ 30-35 mg สำหรับน้ำยาซอลนิค
  • ผู้สูบบุหรี่จัด 9-12 mg สำหรับน้ำยาฟรีเบส และ 40-50 mg สำหรับน้ำยาซอลนิค

           บางทีผู้ที่สูบบุหรี่จัดอาจจะพอใจกับน้ำยาที่มีนิโคตินน้อย เนื่องจากมีความเพลิดเพลินกับกลิ่นและรสชาติมากกว่าการได้รับนิโคติน

ประเภทของ นิโคติน ที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

              ปัจจุบันนิโคตินที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีด้วยกัน 2 รูปแบบ โดยที่รูปแบบของนิโคตินจะเป็นตัวกำหนดชนิดของน้ำยาดังนี้

1.น้ำยาซอลนิค

           น้ำยาซอลนิค ใช้นิโคตินแบบเกลือ มีปริมาณนิโคตินสูง ดูดซึมเข้าร่างกายได้ไว โดยจะมีนิโคตินเริ่มต้นตั้งแต่ 20 mg ไปจนถึง 50 mg

2.น้ำยาฟรีเบส

          น้ำยาฟรีเบส ใช้นิโคตินแบบฟรีเบส ซึ่งเป็นน้ำยาดั้งเดิมตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีนิโคตินเริ่มต้นตั้งแต่ 3 mg ไปจนถึง 12 mg

การเลือกระดับ นิโคติน อย่างไรให้เหมาะสมกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

          สำหรับความหมายของตัวเลขบนขวดน้ำยานั้น บ่งบอกถึงปริมาณของนิโคตินที่มีอยู่ว่ามี กี่มิลลิกรัมต่อน้ำยาหนึ่งมิลลิลิตร เช่น 3 mg หมายถึงปริมาณนิโคติน 3 มิลลิกรัมต่อน้ำยา 1 มิลลิลิตร โดยพื้นฐานแล้วบางครั้งถ้าหากปริมาณนิโคตินน้อยผู้ผลิตก็จะเขียนในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ด้วย เช่น 3 mg เท่ากับ นิโคติน 0.3% หรือ 3.5% เท่ากับ 35 mg ดังนั้น การเลือกความแรงของนิโคตินที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการเลิกสูบบุหรี่มวนอย่างถาวร

pro vape Kardinal