Relx ห้องปฏิบัติการทางชีวะวิทยาของการวิจัยบุหรี่ไฟฟ้า ระดับโลก มีความเป็นมาอย่างไร?

Relx ห้องปฏิบัติการทางชีวะวิทยาของการวิจัยบุหรี่ไฟฟ้า ระดับโลก มีความเป็นมาอย่างไร?

บริษัท Relx ให้การเปิดเผยว่า ได้ทำการเปิดตัวบริษัทในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2561 โดยใช้ชื่อบริษัทว่า Relx โดยบริษัทนี้เป็นแบรนด์ผลิต บุหรี่ไฟฟ้า ชั้นนำ และอยู่ในอันดับต้น ๆ ของเอเชีย มีการพัฒนา บุหรี่ไฟฟ้า ที่อิสระเสรีที่ศุนย์วิจัยและพัฒนาในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน โดยพันธกิจหลัก ๆ ของ Relx ก็คือการมอบพลังอำนาจให้แก่ผู้ที่สูบบุหรี่ในวัยผู้ใหญ่ด้วยการอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ผลิตภัณฑ์และวิทยาศาสตร์ มีการดำเนินการอย่างมีจริยธรรมและยังคงมุ่งหน้าที่จะลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา การทำการทดสอบน้ำยาที่ใช้กับ บุหรี่ไฟฟ้า และการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ๆ

โดยทาง Relx ได้เผยว่า ได้เริ่มปฏิบัติการที่ห้องวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยาที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัทสำหรับ บุหรี่ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ เวลา 06:30 น. ตามเวลาออมแสงทางตะวันออก (Eastern Daylight Time) เพื่อดำเนินการทำการวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับผลกระทบของ บุหรี่ไฟฟ้า ด้วยการทดสอบในสิ่งมีชีวิตและในหลอดทดลอง และเพื่อทำการประเมินความปลอดภัยในระยะพรีคลินิก ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาแห่งนี้ตั้งอยู่ใน International Bioindustry Valley ในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน กำลังดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบของผลิตภัณฑ์ของ Relx ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินลมหายใจ และระบบประสามของสัตว์ เพื่อที่จะทำการศึกษาในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากตัวผลิตภัณฑ์ บุหรี่ไฟฟ้า อย่างครอบคลุมได้ดียิ่งขึ้น

จากการศึกษาข้อมูลและวิจัยของทาง Relx พบว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีความอันตรายมากน้อยเพียงใด?

ตามข้อมูลที่ได้จาก Public health England จากการศึกษาค้นคว้าและวิจัยข้อมูลพบว่า บุหรี่ไฟฟ้า มีความอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไป 95% และมีศักยภาพในการที่จะช่วยให้ผู้ที่สูบบุหรี่ เลิกบุหรี่ ได้ ผู้บริโภคจำนวนมากรับรู้ว่า บุหรี่ไฟฟ้า เป็นทางเลือกทีดีในการ เลิกบุหรี่ ทางหนึ่งที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ที่มีการเผาไหม้แบบเดิม

นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายแง่มุม ซึ่งยังคงต้องอาศัยการวิจัยในระยะยาว เช่นส่วนประกอบที่จะสามารถลดอันตรายที่แท้จริงของ บุหรี่ไฟฟ้า การเพิ่มลีมิดการลดอันตรายขององค์ประกอบดังกล่าวให้เกิดผลมากที่สุด และผลกระทบอื่น ๆที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังของการใช้ บุหรี่ไฟฟ้า

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของบริษัท Relx

ในปี 2020 ทางบริษัท relx ได้ทำการประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ บุหรี่ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ นั่นคือรุ่น Relx Infinity มีการนำนวัตกรรมขั้นสูงมาช่วยในการพัฒนาและผลิตออกมาให้ได้คุณภาพเพื่อการช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ทั่วโลก สร้างทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า โดยเจ้าตัว Relx Infinity จะใช้นวัตกรรมล่าสุดของ Relx ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพของไอระเหย(Vapor quality) ด้านความคล่อง และด้านประสสบการณ์ใช้งานโดยรวม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีสปีริดและความสามารถในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ถูกคิดค้นออกมายังมีราคี่ไม่สูงมาก ราคาสามารถจับต้องได้ และยังช่วยให้ผู้ใช้สัมผัสกับองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบรุ่น Relx Infinity ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมชิ้นโบว์แดงผลิตใหม่ในปี 2020 ที่ลากยาวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2021 นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่า Relx Infinity นี้เป็นอุปกรณ์ทดแทนที่สามารถช่วยให้คุณ เลิกบุหรี่ ได้จริงและเห็นผลชัดเจนได้มากถึง 95 % มีความปลอดภัยและไร้สารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อคนรอบข้างอีกด้วย

Relx ห้องปฏิบัติการทางชีวะวิทยาของการวิจัยบุหรี่ไฟฟ้า ระดับโลก มีความเป็นมาอย่างไร?

          และนี่ก็คือข้อมูลที่ไปที่มา หรือความเป็นมาในการก่อตั้งบริษัท Relx แบรนด์ผลิต บุหรี่ไฟฟ้า ชั้นนำ และอยู่ในอันดับต้น ๆ ของเอเชีย

pro ks lumina pod free ks lumina device